Nuttige links

Voorafbetaling voor eenmanszaken/particulieren

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/voorafbetalingen

Voorafbetalingen voor vennootschappen

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/voorafbetalingen#q8

Jaarrekeningen

http://www.nbb.be

Op deze website kan u de neergelegde jaarrekeningen van vennootschappen raadplegen, en dit onder de rubriek 'Balanscentrale'.

Publicaties - Statuten

http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm

In deze databank kan u alle gepubliceerde statuten opzoeken, opslaan en eventueel afdrukken.
Het betreft o.a. oprichtingsstatuten, adreswijzigingen, ontslag- of benoeming zaakvoerder, ...

Kruispuntbank ondernemingen

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html

Zoek hierin naar gegevens van alle ondernemingen, zowel vennootschappen als éénmanszaken zijn terug te vinden op deze website.
U kan zoeken op basis van verschillende criteria.

Controle BTW-nummer

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Op deze website kan U het BTW-nummer controleren van alle Europese Ondernemingen. Controleer het BTW-nummer van uw klanten en leveranciers. Dit is zeker aan te raden indien u samenwerkt met buitenlandse firma's. Het is noodzakelijk om na te gaan als uw buitenlandse relatie al dan niet BTW-plichtig is om zo de correctie BTW-regels toe te passen.

Inhoudingsplicht RSZ en Directe Belastingen

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/30bis/index.htm

Als opdrachtgever dient u te controleren als er een inhoudingsplicht bestaat t.a.v. de aannemer die u aanstelt. Indien deze aannemer schulden vertoont bij de RSZ of Directe Belastingen dient u een bepaalt percentage van het factuurbedrag verplicht door te storten naar de desbetreffende instantie. Indien u dit nalaat, kan u later zelf aansprakelijk gesteld worden voor deze sommen. Controleer via deze link als er al dan niet een inhoudindsplicht bestaat t.a.v. uw aannemer.

Gestructureerde mededeling BTW

https://financien.belgium.be/nl/gestructureerde-mededeling

Bereken op deze website zelf uw gestructureerde mededeling voor betalingen aan het BTW-Ontvangkantoor.

Simulatie lening - aflossingstabel

Aflossing_-_Simulatie.xlsx

Simuleer via deze rekentool zelf uw maandelijkse terugbetaling en bekom een volledig aflossingsplan.

Berekenen IBAN en BIC

http://www.ibanbic.be

U beschikt enkel over het rekeningnummer? Op deze website ka u zelf het IBAN - en BIC nummer berekenen.

Voordelen Alle Aard wagen berekenen

https://voordeelalleaardberekenen.be/

Indexering

https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/huurcalculator

Bereken op deze website zelf uw toe te passen index voor huurcontracten, lonen, ...

Vragen?

Heeft u vragen over uw boekhouding, fiscaliteit, een juridische kwestie of heeft u eerder hulp nodig bij het opstarten van uw onderneming? Onze gespecialiseerde mensen helpen u graag verder.

+32 (0)11 769 115
info@finfisco.be

Contacteer ons