Wat wij voor u kunnen doen

Hierbij een greep uit ons takenpakket, onderverdeeld in verschillende rubrieken.
De opsommingen zijn zeker niet limitatief. Voor verdere vragen over bepaalde activiteiten kan u ons best contacteren.

 
Boekhouding

Boekhouding

 • Opstellen en publicatie jaarrekening
 • Managementrapporten
 • Audits
 • Notulen algemene vergadering
 • Verslag zaakvoerder
 • Voeren van een volledige boekhouding
 • Forfaitaire boekhouding
 • Tussentijdse balansen
 • Periodieke rapportering
 • Beheren en communiceren leveranciers- en klantenlijsten
 • Berekenen en indienen BTW aangiftes
Fiscaliteit

Fiscaliteit

 • Fiscale optimalisatie
 • Opstellen en indienen vennootschapsbelasting
 • Opstellen en indienen personenbelasting
 • Opstellen en indienen BTW-aangiftes en listings
 • Verdediging fiscaal dossier bij controle
Juridisch

Juridisch

 • Begeleiding bij overname handelszaken en/of vennootschappen
 • Opstellen diverse contracten:
  • Huurovereenkomsten
  • Contracten bij de overname van handelsfondsen
  • Management-
   overeenkomsten
  • ...
 • Vennootschapsrecht
 • Fiscaal recht
 • Handelsrecht
Starters

Starters

 • Verkennend gesprek
 • Financieel plan
 • Voorbereiding statuten en communicatie notariaat
 • Formaliteiten oprichting (BTW nummer, inschrijvingen,...)
 • Begeleiding bij aanvraag kredieten